Miljöinnovationer

Miljöinnovationer och testanläggningar

Genom miljöteknik och miljöinnovationer kan vi minska beroendet av icke-förnybara resurser och främja en hållbar utveckling. En miljöinnovation kan vara allt från processer och system till tjänster, teknik eller organisationsmodeller som utnyttjar naturresurser mer effektivt och därmed bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vi använder oss av ett systemtänkande där vi kopplar ihop olika tekniker för bästa möjliga lösning både när det gäller hållbarhet och effektivitet. Med en stor erfarenhet och hög kompentens arbetar vi nära företag och branscher med att utveckla system för kostnadseffektiva miljötekniklösningar.

För att kunna etablera nya innovationer på marknaden måste det finnas möjlighet att testa och utvärdera nya tekniska lösningar. Tillgången till pilot- och demonstrationsanläggningar spelar en viktig roll. Det är här vi flyttar fram kunskaperna genom att testa om teorierna håller måttet i verkligheten.

Vid IVL:s och KTH:s demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk har ett 20-tal miljöteknikföretag inom vattenrening och bioenergi fått en chans att visa upp sina tekniker.

Vi använder oss även av ett antal mindre pilotanläggningar, skräddarsydda efter varje enskilt uppdrag, för att testa en produkt eller en teori i verkligheten. Vid våra testanläggningar kan vi experimentellt utprova vilken lösning som är den optimala ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel - något som även kallas testbäddar.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.