Livscykelanalys, LCA

Gör livscykelanalyser och minska miljöpåverkan

Livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt eller process är. Genom att ta reda på var i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen identifiera behov av åtgärder och få underlag för processoptimering.

När man beräknar LCA och LCC (livscykelkostnad) för processer tar man inte bara hänsyn till utsläpp och råvaruanvändning i kärnprocessen, utan också till nödvändiga processer uppströms och nedströms, som till exempel råvaruutvinning, elproduktion, utsläpp och avfallshantering. För utrustningen kan både tillverknings-, användnings-, och avfallsfasen ha betydelse.  

På IVL arbetar några av Europas ledande forskare på LCA-området. Här finns också en av de bredast samlade LCA-kompetenserna som dagligen arbetar med livscykelanalyser i olika forsknings-, utvecklings- och konsultuppdrag inom flertalet branscher.

Redan 1991 ledde vi arbetet med att ta fram den första LCA-handboken ”Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment”. I dag är vi först med att skapa de nya LCA-verktygen som utnyttjar digitaliseringen och informationsteknologin och som därmed kan integreras med befintliga affärssystem, exempelvis produktutvecklingssystem och inköps-och transportkalkyler, men också för att integrera livscykelaspekter direkt i produktionen Detta hjälper våra kunder att uppnå en mer resurseffektiv produktion och minimera produkternas miljöpåverkan.

Med nuvarande och kommande miljölagar är det av största betydelse för företag, kommuner och organisationer att genom systemanalyser förstå och förbättra sina produkters miljöpåverkan.

Analyser

Vi erbjuder analyser av både sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter och vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Resultaten kan användas som underlag för strategiska beslut, marknadskommunikation och investeringar.

Några exempel på systemanalyser är:

  • Livscykelanalyser, LCA
  • Livscykelkostnad LCC och andra kostnadsmodeller för processer
  • Miljöbedömningar
  • Social LCA
  • Miljöavtryck – Carbon footprint, Water footprint, Chemical footprint, Environmental footprint
     
Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.