Man kan göra livscykelanalyser på alla typer av produkter, men även tjänster. Bilden visar en cirkel som symboliserar livscykelanalyser.

Livcykelanalys

Livscykelanalys ger en helhetsbild av hur stor miljöpåverkan en produkt har i hela sin värdekedja. Vi hjälper er med det.

Hur stor miljöpåverkan har era produkter? Genom att ta reda på var i värdekedjan miljöpåverkan är som störst kan ni identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att minska den.

Det går att göra livscykelanalyser på alla typer av produkter. Till exempel på förpackningar, livsmedel, elektronik, fordon, bränslen, byggnadsmaterial och byggnadsverk – men även på tjänster. I en livscykelanalys beräknar man miljöpåverkan för alla utsläpp och all resursanvändning i kärnprocessen, men även för råvaruutvinning, transporter, användningsfas och avfallshantering.

Vi är experter sedan tidigt 1990-tal på livscykelanalyser. Vi utför dem dagligen i olika forsknings-, och konsultuppdrag, inom alla branscher, till exempel skogs- och processindustrin, fordonsindustrin, material- och byggsektorn och tillverkningsindustrin.

Vi hjälper er med att:

  • Beräkna miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv (som LCA, EPD)
  • Göra hållbarhets- eller kostnadsberäkningar (LCC) i ett livscykelperspektiv
  • Granska LCA-beräkningar och EPD (Environmental Product Declaration)
  • Implementera livscykelperspektiv i er organisation (Life Cycle Management, LCM)
  • Kartlägga klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)
  • Beräkna effekter av återbruk, återvinning, cirkulär ekonomi eller industriell symbios
  • Kravställa med ett livscykelperspektiv i upphandling

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Expertstöd, EPD-dokument, rapport med mera beroende på uppdrag. Vi utvecklar även en webbplattform där man ser LCA-modellen och kan ladda ner klimatdata.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Livcykelanalys. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Kontaktperson