Bilden visar händer ovanför kalkylblad, för att ta fram strategier för klimatneutrala fastigheter.

Strategier för klimatneutrala fastigheter 

Ta fram strategier för verksamhetens klimatarbete så att både er verksamhet och era fastigheter blir klimatneutrala. Vi hjälper er med detta.

En tydlig strategi för klimatarbetet gör att ni kan följa upp och minska riskerna i fastighetsinvesteringar. Det visar era kunder och investerare hur ni tillämpar olika branschstandarder och blir vägledande för tillämpning av klimat- och hållbarhetskrav i er leveranskedja.

IVL har en metod för strategiskt klimatarbete. Ni kan välja att använda enskilda delar eller jobba med hela processen för att få mesta affärsnytta, både kort- och långsiktigt. Utöver det använder vi egenutvecklade verktyg med bred branschförankring för att följa upp och utvärdera åtgärder. Exempel på det är BM för klimatdeklaration, Tidstegen för energiåtgärder, eBVD och BASTA för materialval samt CCBuild för ökat återbruk. Med dessa, och vår egen miljöfaktabok som grund, hjälper vi er att ställa klimat och miljökrav vid upphandlingar så att ni kan följa upp och utvärdera miljönyttan på både kort och lång sikt.

Vår erfarenhet av forskning och innovationssatsningar kring byggbranschens utmaningar, principer och metoder gör oss till en trygg partner då vi vet vad som är aktuellt just nu, men även vad som håller i längden.

Vid hjälper er med att:

  • Förstå er klimatpåverkan (identifiera utsläpp, analysera prioriteringar och lagkrav, se över viktiga principer och helhetsperspektiv)
  • Utveckla metoder för beräkning av utsläppen (datastrategier, datainsamling, beräkningar och redovisning, standarder som GHG)
  • Sätta skarpa och underbyggda mål (enligt Science Based Targets-metoden eller motsvarande)
  • Skapa genomtänkta åtgärdsarbeten (prioriteringar, fokusområden och satsningar, handlingsplan, aktiviteter, program samt uppföljning)
  • Följa upp och kommunicera ert arbete med att minska klimatpåverkan

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Resultatet består av lättlästa och kommunikativa rapporter eller sammanställningar utifrån moment och era behov.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Klimatneutrala fastigheter. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Kontaktperson