Klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka

I en klimat- och sårbarhetsanalys som IVL tagit fram för Botkyrka beskrivs hur kommunens bebyggelse, vägar, vatten och avlopp kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.

Efter att ha tagit till sig innehållet och budskapen i den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen beslutade Botkyrka kommun att göra en egen motsvarande utredning som skulle ligga till grund för kommunens översiktsplan. Uppdraget lades på IVL som har undersökt om var och hur klimatförändringarna till år 2100 kan påverka Botkyrkas befintliga bebyggelse och infrastruktur.

I den klimat- och sårbarhetsanalys som IVL tog fram beskrivs hur Botkyrkas bebyggelse, vägar, vatten och avlopp kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.

Vidare undersöktes bland annat hur kommunen i framtiden ska planera för att undvika ökad sårbarhet och ökade kostnader för klimatförändringarna, liksom vilka restriktioner som kan bli nödvändiga för ny bebyggelse och vilka anpassningsåtgärder som måste vidtas. Med anledning av resultaten gav kommunfullmäktige i Botkyrka i uppdrag åt flera nämnder att gå vidare med fördjupade studier och åtgärder.

Allt fler kommuner har nu börjat arbeta mer aktivt med klimatanpassning. Att ta fram en klimatanpassningsplan ses idag av många som en nödvändighet för att möta kommande klimatförändringar.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.