Instrumentering och processmätteknik

IVL har lång erfarenhet av att mäta komplicerade processförhållanden. Vi har kunskap om processmätteknik, givare och verktyg för att ge kunden säkrare mätresultat.

IVL arbetar med ett brett spektrum av mättekniker och analysmetoder. Vi utreder vilka tekniker som är bäst lämpade för våra kunders specifika processer och vi kan, om det behövs, även vidareutveckla teknikerna. I vårt arbete använder vi oss av den erfarenhet som finns på IVL, både från tidigare utveckling och utvärdering av analystekniker och från vår certifierade laboratorieverksamhet.

Försöken kan genomföras i labb- och pilotskala och analystekniker implementeras i fullskala med ett gränssnitt som passar kundens processkontrollsystem. En styrka är också att vi kan utnyttja våra samarbeten med andra forskningsorganisationer, universitet och högskolor runt om i Europa för att ta fram den bästa lösningen.

Exempel på applikationer där vi har gjort studier och i några fall även utvecklat egna mätsystem för är:

 • syregivare i reningsverk
 • sensordiagnostik för olika typer processgivare
 • enkla sensorer för bakteriemätningar
 • mätsystem för analys av läckoljehalt i skärvätskor
 • sensorer för missfärgning av sköljvatten i tvättmaskiner


Exempel på instrument och tekniker som vi använder är:

 • spektroskopiska metoder som använder infrarött, nära infrarött, ultraviolett eller synligt ljus
 • akustiska sensorer
 • gaskromatografi
 • bildanalys
 • masspektrometri  
 • jonselektiva givare


Då vi ofta använder matematisk modellering för att kalibrera instrument och tekniker kan vi vanligtvis även erbjuda automatisk feldetektion och feldiagnosticering.

Vi utvecklar även modellbaserade sensorer, så kallade ”soft sensors”, vilka i sin tur ofta baseras på en uppsättning konventionella processgivare. Se mer under Industriell modellering och Processoptimering och processintensifiering.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.