Industriell modellering

Med hjälp av fysikaliska, empiriska och statistiska modeller hjälper vi kunder att optimera olika processer för att öka deras konkurrenskraft och minska användningen av resurser som energi, kemikalier och vatten. Industriell modellering omfattar förutom processmodellering även koppling mot styr- och automationssystem för att kunna använda modellerna online.

Modellering har stor betydelse vid process- och produktionsplanering inom industrin. Vi arbetar med modeller för enskilda processer, produktionsprocesser, flöden i värdekedjor, data från mätningar samt matematisk optimering baserat på modeller.

Simuleringsmodeller och matematisk optimering

Vi skapar simuleringsmodeller över hela eller delar av en produktionsprocess. Vi kombinerar dessa med matematisk optimering för att de hitta optimala driftpunkterna inom produktionen och kan därigenom styra produktionsprocessen mer resurs- och kostnadseffektivt. Genom att dessutom använda livscykelanalys (LCA) och kostnadsberäkningar (LCC) kan vi se till att optimeringen maximerar resultatet med minimal miljöpåverkan.

Stora datamängder och dataanalys

Våra analysverktyg bringar klarhet i stora datamänger. Vi använder ett antal metoder inom multivariat analys för att hitta trender, avvikelser och genom användbara statistiska modeller förklara innehållet i mycket stora datamängder och komplexa processer.

On-linesystem

Vi utför även tjänster inom avancerade mätsystem/processmätningar där integration av modeller online kan vara en viktig del. Våra modeller kan implementeras online i produktionssystem eller andra informationssystem.

Exempel på projekt som IVL genomfört:

  • Statistisk och modellbaserad sensordiagnostik
  • Självlärande processtyrning av avloppsreningsverk
  • En badhussimulator för framtidens badhus.
  • Miljöoptimerad ståltillverkning
  • Skapande av en modellbaserad realtids Gaskromatograf (GC) för ett raffinaderi.
  • Framtagande av en simulator för att undersöka effekter av bättre spårbarhet i en skogsproduktkedja.


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.