Verktyg för att mäta biogas

Biogasverktyget är en applikation som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat åt Syvab, som driver avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket. Det används för att förenkla uppföljning och prognostisering av substrathanteringen vid biogasproduktion.

Syvab ville arbeta långsiktigt med uppföljning och prognostisering av sin biogasanläggning för att uppnå god gasproduktion och slamkvalitet i enlighet med lagkraven, men även för sina egna kvalitetsmål. För det krävdes ett verktyg där de kan räkna fram effekterna av förändringar i substratsammansättningen. De gav IVL i uppgift att ta fram ett sådant verktyg.

– Vi har haft ett nära samarbete med de ansvariga på Syvab för att se till att verktyget fyller exakt det behov som de har, säger Linus Bergfors på IVL Svenska Miljöinstitutet

Slutresultatet blev lyckat. Verktyget kan visualisera data i flera olika vyer – historikvy, historikvy för externa substrat och prognosvy. Biogasverktyget ger användaren en snabb överblick av processprestanda i förhållande till lagens och certifieringssystemet Revaqs gränser samt genomsnittlig historisk avkastning. Dessutom kan det beräkna och redovisa effekterna av förändringar i substratblandning eller införande av nya substrat. Data lagras i en lokal databas som är tillgänglig i hela organisationen. Det gör att data kan delas mellan användarna.

Verktyget går att överföra till andra företag som håller på med samrötning. Vill du veta mer?

Kontaktperson
Magnus Rahmberg Gruppchef Tel. 010-788 65 63 E-post: magnus.rahmberg@ivl.se Kontaktsida Magnus Rahmberg

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.