Konsultuppdrag

Vi utför forskningsnära uppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. På IVL arbetar miljöexperter, ingenjörer, samhällsvetare, ekonomer, arbetsmiljöforskare och beteendevetare. Vi sätter ihop team efter kundernas behov med målet att utveckla resurs- och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi anlitas av kommuner, myndigheter och näringsliv, både för stora och små uppdrag.

Kontakta oss för mer information


Miljötillstånd och Åtgärdsstrategier
Karin Sjöberg
Tel: 010-788 67 95
karin.sjoberg@ivl.se


Hållbart samhälle
Patrik Isaksson
Tel: 010-788 68 70
patrik.isaksson@ivl.se

Hållbar verksamhet och konsumtion
Mona Olsson Öberg
Tel: 010-788 69 22
mona.olsson.oberg@ivl.se


Forskning, Affärsutveckling,
Internationell
Anna Jarnehammar
Tel: 010-788 65 76
anna.jarnehammar@ivl.se

Science Based Targets för företag

Sience Based Targets ger företaget stöd att sätta klimatmål som är linje med Parisavtalet. Genom att sätta ett verifierat klimatmål som är vetenskapligt förankrankrat enligt Science Based Targets-metoden signalerar företaget till omvärlden att de förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att temperaturökningen ska hållas under 2 grader, men helst stanna vid 1,5 grader. Vi hjälper ditt företag med att ta fram klimatmål enligt Science Based Target-metoden. Läs mer.

 

Här kan du läsa om några av våra uppdrag:

0