Konsultuppdrag

Vi utför forskningsnära uppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. På IVL arbetar miljöexperter, ingenjörer, samhällsvetare, ekonomer, arbetsmiljöforskare och beteendevetare. Vi sätter ihop team efter kundernas behov med målet att utveckla resurs- och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi anlitas av kommuner, myndigheter och näringsliv, både för stora och små uppdrag.

Kontakta oss för mer information

Miljötillstånd och Åtgärdsstrategier
Karin Sjöberg
Tel: 010-788 67 95
karin.sjoberg@ivl.se


Hållbart samhälle
Patrik Isaksson
Tel: 010-788 68 70
patrik.isaksson@ivl.se

Forskning, Affärsutveckling,
Internationell
Anna Jarnehammar
Tel: 010-788 65 76
anna.jarnehammar@ivl.se

Hållbar verksamhet och konsumtion
Mona Olsson Öberg
Tel: 010-788 69 22
mona.olsson.oberg@ivl.se