Fyra steg för att utvärdera hur kommunen
bidrar till de globala utvecklingsmålen

Sveriges kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå de globala utvecklingsmålen. IVL:s expert Carina Loh Lindholm tipsar om fyra steg som kan föra arbetsprocessen framåt, med tyngdpunkt på den ekologiska hållbarheten.

IVL:s expert Carina Loh Lindholm tipsar.

Tre frågor till Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, expert på hållbarhetsfrågor:

Hur kan man som kommun underlätta för sina invånare att leva ekologist hållbart?

- Att skapa en hållbar samhällsplanering med hållbara transporter, men även genom att skapa förutsättningar för en hållbar konsumtion, som att till exempel underlätta delningsekonomi. Man bör även se till att vara i framkant när det gäller de omvälvningar som kommer ske inom energisystemet på grund av att vi får mer variabel elproduktion som vind och sol.

Hur kan man arbeta med ekologisk hållbarhet inom den egna organisationen?

- Att arbeta för hållbar konsumtion i stadens egen organisation genom till exempel hållbara upphandlingar är en stor påverkansmöjlighet. Slutligen ska man hela tiden fortsätta arbeta med kommunens eget miljöavtryck. Att vara ett bra föredöme inom området ger styrka och trovärdighet.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man kommunicerar kommunens arbete med de globala målen?

- Jag tycker det är viktigt att få med samspelet med alla hållbarhetsaspekter, där den sociala hållbarheten är målet för allt hållbarhetsarbete – att alla människor ska ha samma möjlighet att leva i välbefinnande och frihet. Den ekologiska hållbarheten med planetens förutsättningar sätter ramarna och den ekonomiska hållbarheten är ett verktyg.

"Att arbeta för hållbar konsumtion i stadens egen organisation genom till exempel hållbara upphandlingar är en stor påverkansmöjlighet"

Här hittar du steg och aktiviteter som kan hjälpa när kommunen vill utvärdera sitt arbete:

  1. Genom att identifiera hur vart och ett av de globala utvecklingsmålen relaterar till miljön och miljöpåverkan i kommunen.
  2. Nulägesanalys och inventering av befintligt miljöarbete med hjälp av till exempel miljörelaterade program, handlingsplaner och policys, och på så vis få en bild av kommunens nuvarande situation som visar på vilka delar som bör prioriteras.
  3. Komplettera med intervjuer eller workshops med medarbetare från kommunen.
  4. Avsluta med att genomföra en GAP-analys av hållbarhetsarbetet relaterat till de globala målen för att få en tydlig bild över vad som återstår att göra för att nå uppsatta mål.