Avfall, återvinning och hållbar konsumtion

Nästan allt vi konsumerar blir en dag avfall. Med dagens konsumtionstakt och tillväxt kommer avfallsmängderna att öka kraftigt i framtiden. Vi hjälper kommuner med bland annat kartläggning, utvärdering och analys för att kunna hantera dagens och framtidens avfalls- och konsumtionsfrågor.

Effektiv avfallshantering och ökad återvinning

Avfallshantering är en central fråga med betydelse för miljö, ekonomi och infrastruktur. Vid införande av insamlings- och återvinningslösningar för avfall, och vid framtagande av kommunala avfallsplaner, är det viktigt att se över hela verksamheten och anpassa innehållet efter kommunens specifika förutsättningar.

Kontakta oss om:

Kartläggning, utvärdering och analys för tydliga beslutsunderlag

IVL arbetar bland annat med kartläggning, utvärdering och analys för att förbättra den kommunala avfallshanteringen, öka återanvändningen och ta fram tydliga beslutsunderlag för att möjliggöra en hållbar och långsiktig hantering av avfallsfrågor.

Åsa Stenmarck
Tel. 010-788 65 66
E-post: asa.stenmarck@ivl.se

Hållbar konsumtion som norm

Miljöpåverkan från vår konsumtion ökar – trots stor kunskap om dess negativa miljöeffekter. För att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och Sveriges miljömål behöver kommuner, företag och individer gör medvetna val, återanvända och begränsa konsumtionen. Kommunen har möjligheter att stimulera till hållbar konsumtion. Staycation, retrovaruhus eller klädbibliotek? Vilka möjligheter har er kommun att påverka medborgarna i deras konsumtionsval?

Kontakta oss om:

Miljövinstberäkningar, analyser och utvärderingar

Vi beräknar miljövinster och eventuella rekyleffekter, och analyserar och utvärderar kombinationen av styrmedel och beteendeinsatser för att möjliggöra hållbar konsumtion. Kartläggningar, framtagandet av inspirerande guider och exempel, samt framtagandet av scenarios för utvecklings-möjligheter som beslutsunderlag är andra uppgifter som ingår i vårt arbete för hållbar konsumtion.