Miljö - inte bara lagefterlevnad utan också kraftfulla möjligheter

I dagens industriverksamhet är miljöfrågorna ofta en integrerad del av processen. Det är självklart att följa ollagkrav och bestämmelser, men att inkludera miljöfrågor i det ständiga förbättringsarbetet leder också till resurseffektivisering och ekonomiska besparingar.

IVL har lång erfarenhet av att arbeta med industriella miljöfrågor. Erfarenheten sträcker sig över många olika sektorer och miljöutmaningar. Det rör sig om allt från lagefterlevnad och internrevisioner till strategiska analyser, val av hållbara tekniker vid investeringar i processer för tillverkning och due diligence.

Industriella miljöfrågor

IVL hjälper företag och organisationer att med olika miljöfrågor såsom hållbara produktionsprocesser, miljötillstånd och miljötekniska lösningar. Vi bistår bland annat med stöd för en hållbar drift och produktion inom bland annat:

  • Energifrågor på anläggningar
  • Avfallsfrågor, åtgärder för att minska avfall och öka cirkularitet, remanufacturing
  • Metoder och tekniker för hållbara och resurseffektiva processer
  • Vattenrelaterade frågor
  • Implementering av metoder, processer och verktyg
  • Expertkunskap, R&D stöd och utbildningar

Tillståndsfrågor och revisioner

IVL bistår med expertis i tillståndsärenden såsom kontroll av miljörelaterade tillstånd och lagefterlevnad. Vi stöttar också med expertis i miljörelaterad Due diligence och revisioner, samt i internrevisioner av miljö-och hållbarhetsledning. Våra experter stöttar också i implementering av metoder och verktyg för lagefterlevnad.

IVL har också certifierade revisorer av farligt gods som bistår med:

  • Vi utför revisioner av farligt gods-verksamheten
  • Stöd till verksamheter för att uppfylla lagkrav kring farligt gods, säkerhetsklassning av farligt gods-transporter och hantering
  • Utbildningar kring farligt gods samt förslag på åtgärder och interna processer, implementering

Energiledning - reducerar både energi och klimatpåverkan

Ett systematiskt arbete med energieffektivisering ger såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar. Med hjälp av IVLs kompetens kan företag reducera och effektivisera sin energianvändning. IVL bistår bland annat med analyser och åtgärdsföreslag.

Energieffektivisering bör vara en naturlig del av det ständiga förbättringsarbetet. Genom att involvera personalen skapas förutsättningar att identifiera flera möjliga besparingar, ger ofta ett ökat engagemang, och kan bidra även till att bra förslag på förbättringar läggs fram, som ökar kvalitet.

Industriell symbios

IVL har gedigen erfarenhet av att arbeta med konsortier med målet att bygga upp en gemensam affärsmässig satsning med målet att alla inblandade organisationer bidrar till det gemensamma IVL:s kompetens inkluderar också drivkrafter och hinder för industriella samarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Industriella miljöfrågor, tillståndsfrågor, miljömål. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet