Tillverkande industri

Utmaningarna för en konkurrenskraftig industri i ett hållbart samhälle är stora. Samtidigt är möjligheterna oändliga; både tekniskt, affärsmässigt och för att tillgodose viktiga behov och funktioner.

Konkurrenskraftig industri i ett hållbart samhälle förutsätter värdekedjor som är kostnadseffektiva och tar hänsyn till klimat, miljö och människor. IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar till ett resurseffektiva, cirkulära och klimatsmartare lösningar; både genom samverkan, tillgängliggörande av forskningsresultat och implementering av digitala klimatsmarta lösningar.

IVL bistår med strategier till våra kunders hållbarhetsarbete men även arbete inom frågorna arbetsmiljö eller miljö i tillverkandeprocessen. IVL har kunskap kring nuvarande och kommande miljö- och kemikalielagstiftning och kan hjälpa er med vilka strategiska val som ger störst miljönytta per investerad krona.

Evenemang

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Tillverkande industri. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet