Energiplanering och förnybar energi

Varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna ur både ett lokalt, regionalt och ett globalt perspektiv.

energiplanering och förnybar energi, IVL Svenska miljöinstitutet

Kommunal energiplanering, lokala energitillgångar och systemanalyser

En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare, upphandlare eller som ägare till ett energibolag. Ett sätt att strategiskt påverka utvecklingen är att göra en energiplan eller en klimatstrategi, vilket också är ett krav enligt lagen om kommunal energiplanering.

Kontakt:

Biogas - från uppstart till utvärdering

Biogassystemet är en utmärkt källa till såväl förnybar energi som gödningsmedel. Förutom biogas får biogödsel produceras, som innehåller alla de näringsämnen som fanns i den ingående rötningsprocessen, men i en form som är mer lättillgänglig för växter. Rätt använt kan biogas vara en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar med att skapa en ännu mer hållbar kommun. Skriv in dina kontaktuppgfiter, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Läs mer

Ett hållbart byggande kräver samverkan

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.