Strategiskt klimat- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Vi hjälper dig med vilka frågeställningar och aspekter du som fastighetsägare ska säkra strategiskt så att ditt miljöarbete kan genomsyra hela din verksamhet.

Genom att arbeta med hållbar förvaltning och ständiga förbättringar i dina fastigheter kan du göra störst miljönytta, ge god kundservice och öka kostnadseffektiviteten. Genom att analysera och identifiera det som är relevant utifrån din värdekedja ser vi till att hållbarhet bidrar till hela företagets lönsamhet.

Inköp och upphandling- styr dina leverantörers hållbarhetsarbete och förbered för ny och innovativ miljöteknik

Hållbar upphandling har under senare år utvecklats till ett kraftfullt styrmedel och kan inte bara minska miljö- och sociala problem utan även vara en drivkraft för att utveckla ny och innovativ miljöteknik. Den nya upphandlingslagstiftningen, LoU, öppnar också upp för möjligheter att ställa mer effektiva miljökrav baserat på ett livscykelperspektiv. Vi stöttar dina inköpare i processen genom praktisk vägledning kopplat till inköpsprocesser, nuvarande upphandlingslagstiftning, utvärderingskriterier samt uppföljningsrutiner och ser till att dina leverantörer håller vad de lovar eller till och med bidrar till morgondagens lösning.

Kontakt:

Med ”Science Based Targets” blir dina klimatmål i linje med Parisavtalet

Genom vårt långvariga kunnande inom hållbarhetsstyrning och forskning inom klimatarbete hjälper vi dig att förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets och hur det bland annat kan knytas till globala index och utvärdering av bolagens hållbarhetsarbete. Vi hjälper dig även att beräkna utsläpp i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och scope 3. När du satt ditt klimatmål hjälper vi dig sedan att vidta nödvändiga åtgärder för att den globala temperaturökningen ska hålla väl under 2 grader, men helst stanna vid 1,5 grader.

Science Based Target är ett initiativ som CDP, UN Global Compact, WRI och WWF står bakom och där de vetenskapliga modellerna är framtagna av IPCC och IEA.

Kontakt:

Med rätt rese- och fordonspolicy för företaget spar du både kostnader och klimatutsläpp

Utifrån vår forskning vet vi hur man skapar en hållbar rese- och fordonspolicy som gör skillnad för både verksamhetens resekostnader och företagets klimatutsläpp. Vi hjälper dig att räkna på utsläppen utifrån vetenskapligt förankrade metoder, letar fram de mest effektiva åtgärderna för din verksamhet och vill du ha hjälp att klimatkompensera vet vi vilka program som håller i längden.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Strategiskt klimat- och hållbarhetsarbete. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Miljöåtgärder