Mobilitet för fastighetsägare

Med bättre mobilitet kommer ökad trivsel. Vi hjälper dig att få områdets beteende och behov att styra trafikflödena istället för tvärtom.

Att förändra hur varor transporteras eller hur människor förflyttar sig kan göra förvånansvärt stor skillnad för ett område; det kan minimera buller och luftföroreningar, och på så sätt öka trivseln och med det värdet på dina fastigheter. Vi hjälper dig använda mark och ytor på bästa sätt och hitta smarta lösningar för en mer välplanerad mobilitet.

Öka fastighetsvärdet genom en klimatanpassad mobilitetsplan

Hållbara, smarta mobilitetslösningar kan skapa mer attraktiva kvarter. Utifrån just ditt områdes lokala resvanor hittar vi anpassade sätt att tänka mer framtidssäkert kring logistiklösningar, drivmedel, klimatkompensering och delningstjänster. Med en anpassad mobilitetsplan ger vi er de verktyg ni behöver för att styra trafikflöden utifrån områdets behov men med så lite klimatpåverkan som möjligt.

Kontakt:

Framtidssäkra parkeringen- och frigör värdefull mark

Genomtänkta och ekonomiska parkeringslösningar ger dina fastigheter en mer pålitlig mobilitet som håller över tid. Vi hjälper till med att beräkna och utveckla flexibla parkeringstal utifrån både nutida och framtida behov, och med både elfordon, bilpooler och automatisering i åtanke.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Mobilitet för fastighetsägare. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Effektiva transportlösningar och grönare stadsplanering