Energi och klimatsmarta byggnader

Tänk cirkulärt, inte linjärt. Genom att optimera energiförbrukningen i dina fastigheter skapar du en långsiktig besparing.

Energiförbrukning är en av fastighetsägarens viktigaste miljöaspekter. Att optimera energiförbrukningen och spara pengar under byggnadernas drift är självklart idag. Lika självklart är att minska sin klimatpåverkan. Vi har verktygen och kunskapen för att bevaka att du undviker onödiga suboptimeringar och får mest miljönytta från planerade investeringar och åtgärder.

Klara dagens energikrav eller nå den vassaste miljöcertifieringen på marknaden

Genom avancerade digitala verktyg för energioptimering och erfarna energisamordnare hjälper vi dig att optimera energiprestanda och klimatpåverkan i tidiga skeden. Vi samordnar sedan de kritiska besluten genom hela projektet – och även om din byggnad är äldre har vi verktygen och erfarenheten för att göra den nästan lika energieffektiv som en nybyggd. Vi hjälper dig att välja rätt ambitionsnivå hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna för att nå hela vägen. Vill du lyfta blicken och se hur du undviker dyra suboptimeringar som t.ex. effektproblematik kan vi hjälpa dig att räkna på val av energilösningar i relation till omgivande energisystem och samhällsplanering.

Kontakt:

Med IVL:s BM klarar du lagkraven för klimatdeklaration av byggnader

Något som påverkar din byggnads klimatprestanda under hela livscykeln är rätt materialval och rätt konstruktion. Vårt egenutvecklade miljöberäkningsverktyg BM fungerar som ett stöd vid både nybyggnation och klimatförbättringar i byggprojekt. BM ger dig stöd att miljöcertifiera eller klimatdeklarera ditt byggprojekt enligt kommande lagkrav. Du kan även använda det för kravställning på leverantörer att minska både sin egen och din klimatpåverkan. Vi hjälper dig både vid projektering och när det är dags att integrera arbetet i ditt hållbarhetsarbete för Science Based Targets, fossilfri färdplan eller scope 3 (GHG).

Kontakt:

Relaterade uppdrag

Visa alla uppdrag

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Energi och klimatsmarta byggnader. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hållbart byggande kräver samverkan