Digitalisering för smarta och hållbara hus

Digitalisera dina byggnader, bostäder och byggprocess. Vi hjälper dig med miljöinformation, IoT och digitala tvillingar.

Ett framtidssäkrat byggande är ett där digitalisering och hållbarhet är en naturlig del av processen. Hållbarhet, ekonomi och boendekvalitet – det mesta tjänar på smart teknik och innovativa förhållningssätt. Att utveckla och förädla fastigheter innebär investeringar som både ska ge en värdeökning men också förbättrade kassaflöden. Vi hjälper dig att digitalisera hållbarhetsarbetet och bidra till ett klimatsmart byggande, anpassat efter dina specifika behov.

Dokumentera ditt byggmaterial digitalt och framtidssäkra din loggbok

Med digitala uppgifter om vilka material din byggnad består av förutspår du miljöpåverkan för hela dess livslängd, och skapar en obruten kedja av miljöinformation genom hela bygg och förvaltningsprocessen. Vårt dotterbolag Bastas omfattande produktdatabas i kombination med det internationella EPD-systemets och den nationella eBVD databasens uppgifter om miljöpåverkan skapar tillsammans en komplett analys om din fastighet. Vi guidar dig igenom allt du behöver för att digitalisera dina loggböcker. På så sätt framtidssäkrar du din byggnad för återvinning och återbruk.

Kontakt:

Optimera driften genom uppkopplade byggnader

Att samla in mätvärden och styra processer på distans kan optimera driften och spara på både ekonomin och utsläppen. Vi har verktygen och kunskapen för att du ska optimerar för både ekonomin och miljön – så att du med hjälp av IoT kan prata med din byggnad, och faktiskt få svar på hur hållbarheten kan öka.

Kontakt:

Minska dina risker, spar pengar och korta dina ledtider med miljöinformation i en digital tvilling

I en digital kopia eller tvilling av din byggnad kan du simulera olika driftsförhållanden samtidigt som du styr mot nya nyckeltal för hållbarhet. Du kan följa hypotetisk information från planering, projektering och projektbeskrivning till design, konstruktion, förvaltning, rivning eller återbruk – allt i en decentraliserad databas. Vi hjälper dig integrera hållbarhet i denna process så du får rätt beslutsunderlag för att minska risker, spara pengar och förkorta ledtider under din förvaltning

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Digitalisering ger smarta hus. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hållbar digitalisering