Återbruk och cirkulära flöden

Vi hjälper dig och ditt bygge att använda dina resurser och mark så att du både sänker klimatpåverkan och ökar affärsnyttan. Tänk cirkulärt, inte linjärt. 

Ett cirkulärt arbetssätt är inte bara bra för miljön, det skapar även konkret värde för dig och din verksamhet. Våra experter hjälper dig att få processen från ax till limpa att hitta tillbaka till ax. Beräkning, värdering och analys – med anpassade metoder och modeller hittar vi sätt för just din verksamhet att bli mer kostnadseffektiv och cirkulär.

Spar på resurserna och din ekonomi

Att ta vara på sitt avfall på bästa sätt är ett väldigt konkret sätt att bli mer cirkulär – oavsett om du arbetar inom bygg- och rivningssektorn eller är fastighetsägare. Vi hjälper dig att kartlägga, analysera och beräkna hur du kan minska ditt avfall, optimera dina utrymmen och spara eller återvinna dina resurser.

Kontakt:

Att dela på resurser är både smart och klimateffektivt

Hyresgäster som kan dela tvättstuga och verkstad kan också dela bilar och cyklar – och verksamheter som delar parkeringshus kan också dela reception och mötesrum. Ju mer yta och funktioner som delas, desto större potential till minskad resursförbrukning och klimatavtryck. Vi ger råd och praktisk vägledning om arbetssätt och affärsmodeller, och hittar en anpassad lösning för att öka delandet inom just din verksamhet.

Kontakt:

Samverkan för ökat återbruk

För att uppnå ökat återbruk och mer cirkulära flöden i samband med byggande, förvaltning och rivning krävs nya arbetssätt, ökad samverkan och gemensamma lösningar mellan bygg- och fastighetssektorns aktörer. IVL Svenska Miljöinstitutet leder både den nationella samverkansplattformen Centrum för cirkulärt byggande och den regionala samverkansarenan Återbruk Väst.

Spar på plånboken med återbruk

När du återanvänder byggprodukter med högt materialvärde både minskar du ditt avfall och sparar på klimat och ekonomi. Med värdering och analys beräknar vi rätt sätt för dig att skapa effektiviserade flöden och affärsmodeller för byggmaterial. Sedan hjälper vi dig att ställa om verksamheten för återbruk.

Återanvänd mark och frigör värdeskapande ytor

Att nyttja redan exploaterad mark är ett resurs- och värdeskapande sätt att frigöra yta. Vi hittar rätt behandlingsmetoder som minimerar spridningen av föroreningar och skapar en hållbar vattenförvaltning. Vi gör risk- och konsekvensbedömningar för att marken åter ska kunna bli användbar och skapa värde för dig och dina verksamheter.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Återbruk och cirkulära flöden. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ett hållbart byggande kräver samverkan