Strategiskt klimat- och hållbarhetsarbete i energibranschen

Förbättra hållbarhetsarbetet och bidra till hela företagets lönsamhet och ökad attraktivitet hos era kunder.

Med fokus på att hitta rätt frågeställningar och aspekter inom en verksamhets värdekedja hjälper vi dig att tänka strategiskt så att företagets miljöarbete kan genomsyra hela verksamheten. Genom att analysera och identifiera vilka frågeställningar och aspekter som är relevanta inom en organisations värdekedja ser vi till att hållbarhet bidrar till hela företagets lönsamhet.

Inköp och upphandling- styr dina leverantörers hållbarhetsarbete och förbered för ny och innovativ miljöteknik

Under de senaste åren har hållbar upphandling utvecklats till ett kraftfullt styrmedel. Hållbar upphandling kan inte bara minska sociala problem och miljöproblem utan även en drivkraft för utveckling av ny och innovativ miljöteknik. Den nya upphandlingslagstiftningen, LoU, öppnar också upp för möjligheter att ställa mer effektiva miljökrav baserat på ett livscykelperspektiv. IVL kan stötta er vid inköpsprocessen genom praktisk vägledning som är kopplade till nuvarande upphandlingslagstiftning, utvärderingskriterier samt uppföljningsrutiner, inköpsprocesser, kontrollera att leverantörerna håller vad dem lovar eller bidrar till morgondagens lösning.

Kontakt:

Med rätt rese- och fordonspolicy kan företaget spara både kostnader och klimatutsläpp

Baserat på vår forskning vet vi hur man skapar en hållbar rese- och fordonspolicy som gör skillnad för både verksamhetens resekostnader och företagets klimatutsläpp. Vi på IVL hjälper dig att räkna på utsläppen utifrån vetenskapligt förankrade metoder och letar fram de mest effektiva åtgärderna för din verksamhet. Ifall du skulle behöva hjälp med att klimatkompensera, vet vi vilka program som håller i längden.

Kontakt:

Med ”Science Based Targets” blir dina klimatmål i linje med Parisavtalet

Genom vår breda kunskap inom hållbarhetsstyrning och forskning inom klimatarbete kan vi hjälpa dig att förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets och hur det kan knytas till globala index och utvärdering av bolagens hållbarhetsarbete. Vi kan också hjälpa dig med att beräkna utsläpp i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och scope 3. När du har satt ditt klimatmål hjälper vi dig att vidta nödvändiga åtgärder för att den globala temperaturökningen ska hålla väl under 2 grader, men helst stanna vid 1,5 grader.

Science Based Target är ett initiativ som CDP, UN Global Compact, WRI och WWF står bakom och där de vetenskapliga modellerna är framtagna av IPCC och IEA.

Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Strategiskt klimat- och hållbarhetsarbete. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig