Nettonollutsläpp av klimatgaser

Uppnå minusutsläpp av klimatgaser med systemtänkande och hållbarhet i fokus. Vi hjälper energibranschen att ta fram och utvärdera lösningar.

Sveriges mål 2045 är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Detta kräver kraftfulla åtgärder för utsläppsminskning kompletterat med lösningar som kan ge negativa utsläpp. För energibranschen finns många lösningar för utsläppsminskning och minusutsläpp som möjliggör minskad klimatpåverkan för er som energiföretag, era kunder och hela samhället. Vi hjälper energibranschen att ta fram lösningar och utvärdera olika alternativ ur systemperspektiv så att de verkligen är långsiktigt klimatsmarta och hållbara.

Ta tillvara på resurser som annars går till spillo

Att ta tillvara på restenergier från industrier och städer är både klimatsmart och resurseffektivt. Vi hjälper energiföretag att kartlägga, analysera och beräkna möjligheterna att ta tillvara på energiresurser som annars skulle gå till spillo, till exempel restvärme från industrier och städer.

Implementera lösningar för fossilfri energiomvandling

Energibranschen har kommit långt med utfasning av fossila bränslen. De fossila bränslen som kvarstår är i stor utsträckning spetsbränslen och plast i avfall. Med vår djupa kompetens inom förnybar energi och avfallshantering kan vi hjälpa er att hitta de mest lämpliga, hållbara och klimatsmarta alternativen för ökad fossilfrihet.

Utveckla lösningar för minusutsläpp

För att klara Parisavtalet och Sveriges klimatmål behöver traditionella klimatåtgärder kompletteras med lösningar som minskar mängden växthusgaser i atmosfären. Avskiljning och lagring av koldioxid och biokol är två exempel på möjliga lösningar. IVL ger råd om vilka alternativ som kan passa just ditt energiföretag och hjälper till att analysera lösningarna ur klimat- och hållbarhetsperspektiv.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Nettonollutsläpp av klimatgaser. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig