Industriell symbios

Optimera ekonomi, miljö och resurseffektivitet genom lokalt energisamarbete

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som medvetet eller omedvetet organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi. Vi hjälper dig som energiföretag att ta fram och utvärdera olika lösningar för industriell symbios.

Ta fram lösningar för industriell symbios

Samarbeten om material- och energiflöden mellan industrin och energibranschen har många nyttor både ekonomiskt och miljömässigt. Vi på IVL är vana att hjälpa industri- och energiföretag med tekniska analyser såsom processintegration, slutna industriproduktionssystem och materialflödesanalys. IVL:s kompetens inkluderar också drivkrafter och hinder för industriella samarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakt:

Utvärdera hållbarhet och resurseffektivitet av lokalt energisamarbete

Industriell symbios är ett verktyg för företag att samverka för ökad resurseffektivitet, hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Med vår breda portfölj av metoder och verktyg såsom livscykelanalys och hållbarhetsbedömning hjälper IVL dig som energiföretag att utvärdera effekter av befintliga eller nya lokala energisamarbeten ur systemperspektiv.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Industriell symbios. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig