Förnybara drivmedel och biobränslen

Med framtidens förnybara bränslen skapas förutsättningar för storskalig och hållbar klimatomställning.

Förnybara bränslen är en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning. I framtiden behövs förnybara drivmedel och biobränslen för att klara klimatutmaningen och bidra till ökad resurseffektivitet. Med vår breda expertis inom förnybara bränslen kan vi hjälpa er med allt från potentialbedömningar av nya tekniska lösningar, hållbarhetsbedömning och styrmedelsanalys till miljökonsekvensbeskrivningar och ansökningar till Klimatklivet.

Klimatklivet möjliggör ökad biogasanvändning

Klimatklivet är ett sätt att få finansiering till åtgärder som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Exempelvis har lastbilar som drivs av förnybara bränslen kunnat få stöd, liksom produktionsanläggningar för biogas samt infrastruktur för drivmedel. IVL är med och bidrar till detta genom att hjälpa till med ansökningar till Klimatklivet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Kontakt:

Framtidens förnybara flygbränsle produceras från el, koldioxid och vatten

Flygandet står för en ökande andel av växthusgasutsläppen och användningen av förnybara flygbränslen har hittills varit mycket liten. Nu utvecklas mycket intressanta förnybara alternativ både från skogsråvara, el, koldioxid och vatten. Elektrobränsle studeras just nu av IVL tillsammans med Jämtkraft. Vi på IVL vill gärna hjälpa ditt företag att analysera möjligheterna för just er.

Förenklad uppföljning och prognostisering vid biogasproduktion

Optimal biogasproduktion vid avloppsreningsverk kan uppnås genom förbättrad och smartare uppföljning. På köpet förbättras slamkvaliteten. IVL hjälper dig som biogasproducent att optimera biogasprocessen genom skräddarsydda verktyg och metoder för just ditt företag och din process.

Kontakt:

Framtidens förnybara bränslen är de mest hållbara

Hur ser hållbarheten ut för förnybara bränslen när man ser ur ett livscykelperspektiv? Hållbarhet är mer än bara miljöaspekter. Framtidens förnybara bränslen måste också vara resurseffektiva, ekonomiskt intressanta och bidra till ökad social hållbarhet. IVL har rätt modeller, verktyg och metoder för att tillsammans med dig analysera hållbarhet för olika förnybara bränslen och hur väl de klarar uppsatta krav, till exempel hållbarhetskriterier för biobränslen.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Förnybara drivmedel och biobränslen. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig