Energibranschen

Ett klimatsmart och hållbart energisystem är viktigt för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Vi hjälper dig att ta fram och utvärdera hållbara lösningar som bidrar till klimatnytta. Vi utvecklar också systemlösningar som kan lösa effektutmaningen och bidra till ökad resurseffektivitet i energisystemet.

Vi arbetar tillsammans med energiföretag i konsultuppdrag och samfinansierade projekt för att utveckla hållbara lösningar som bidrar till bästa klimatnytta för branschen, dess kunder och hela samhället.

Systemtänkande och tvärvetenskap är viktiga ledord för att bidra till verklig nytta för alla delar inom hållbarhet. Genom vår forskningsverksamhet och systematiska omvärldsbevakning säkerställs ett vetenskapligt arbetssätt och att de senaste rönen kommer branschen till nytta i sitt strategiska klimat- och hållbarhetsarbete.

Vi hjälper dig med

 • Klimatberäkningar och livscykelanalys
 • Miljöbedömning av energilösningar
 • Konsekvensanalys av energi- och klimatpolitik
 • Tillståndsansökningar och MKB
 • Lösningar för minusutsläpp
 • Omställning till förnybara bränslen
 • Strategier för långsiktig hållbarhet
  • Affärsmodeller
  • Strategiskt klimat- och hållbarhetsarbete
  • Energistrategier och scenarioanalys

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom miljö och hållbarhet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Evenemang

Fokus för energibranschen

Relaterade filmer

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.