Mobilitet

Öka trivseln med mobilitet. Anpassa trafikflöden efter områdets beteenden och behov.

Att förändra hur varor transporteras eller hur människor förflyttar sig kan göra förvånansvärt stor skillnad för ett område; det kan minimera buller och luftföroreningar, och på så sätt öka trivseln runt dina fastigheter. Vi hjälper dig använda mark och ytor på bästa sätt och hitta smarta lösningar för en mer välplanerad mobilitet.

Klimatanpassa områdets rörelse

Hållbara, smarta mobilitetslösningar kan skapa mer attraktiva boenden. Utifrån just ditt områdes lokala resvanor hittar vi anpassade sätt att tänka mer framtidssäkert kring logistiklösningar, drivmedel, klimatkompensering och delningstjänster, eller hjälper er verksamhet ta fram en hållbar rese- och fordonspolicy.

Kontakt:

Anders Roth
Tel. 010-788 69 16
anders.roth@ivl.se

Planera parkeringen

Genomtänkta och ekonomiska parkeringslösningar ger dina fastigheter en mer pålitlig mobilitet. Vi hjälper till med att beräkna och utveckla flexibla parkeringstal utifrån både nutida och framtida behov, och med både elfordon, bilpooler och automatisering i åtanke.

Kontakt:

Anders Roth
Tel. 010-788 69 16
anders.roth@ivl.se

Förbättra stadsmiljön

Lägre buller, mindre trängsel och optimerad luftkvalitet – stadsmiljön har mycket att vinna av förbättrad mobilitet. Vi hjälper dig att planera för framtida trafikflöden och ta fram utsläppsrelaterat beslutsunderlag inför stadsplanering och nybyggnation.

Kontakt:

Erik Fridell
Tel. 010-788 67 99
erik.fridell@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom hållbart byggande. Skriv in din mejladress och skicka så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Mobilitet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Nya mobilitetslösningar ger attraktiva boenden
Effektiva transportlösningar och grönare stadsplanering

Nyheter