Energi- och klimatsmarta byggnader

Optimera energi och miljöpåverkan. Beräkna och bygg med klimatprestanda som håller under hela livscykeln.

Något som påverkar din byggnads klimatprestanda under hela livscykeln är rätt materialval och rätt konstruktion. Från planering till färdigt bygge: ta hjälp av oss att optimera din byggnads energianvändning, skära ned på driftskostnaderna och bli miljöcertifierad.

Beräkna energiprestanda för din byggnad

För att klara lagkraven för en energideklaration behöver du en grundlig beräkning av din byggnads energiprestanda. Vi hjälper dig med det som krävs – och även om din byggnad är äldre har vi verktygen och erfarenheten för att göra den nästan lika energieffektiv som en nybyggd.

Kontakt:

Johan Holmqvist
Tel. 010-788 66 49
johan.holmqvist@ivl.se

Planera energieffektiva städer

Hitta den optimala energistrategin för ditt bygge, underhåll eller renovering av större områden. Tekniken du väljer för elförsörjning påverkar energisystemets resurskrav, utsläppen av klimatgaser samt produktionen av el och värme – vi hjälper dig hitta bäst lösning med information från Boverket och Lantmäteriet samt analysverktyget Times.

Kontakt:

Kristina Lygnerud
Tel. 010-788 69 27
kristina.lygnerud@ivl.se

Skapa klimatstrategi och uppnå miljöcertifiering

Att ha koll på klimatpåverkan för varje byggnad eller varje enskild produkt underlättar både spårbarheten för material och ditt arbete med loggböcker. Vårt egenutvecklade miljöberäkningsverktyg BM fungerar som ett stöd vid både nybyggnation och klimatförbättringar vid byggprojekt, men vi hjälper dig även beräkna mer detaljerat och kan utföra miljöcertifieringar.

Kontakt:

Johan Holmqvist
Tel. 010-788 66 49
johan.holmqvist@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Energi- och klimatsmarta byggnader. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ett hållbart byggande kräver samverkan