Cirkulära flöden

Tänk cirkulärt, inte linjärt. Vi hjälper dig och ditt bygge att minska avfall, sänka klimatpåverkan och återanvända mark.

Ett cirkulärt arbetssätt är inte bara bra för miljön, det skapar även konkret värde för dig och din verksamhet. Våra experter hjälper dig att få processen från ax till limpa att hitta tillbaka till ax. Beräkning, värdering och analys – med anpassade metoder och modeller hittar vi sätt för just din verksamhet att bli mer kostnadseffektiv och cirkulär.

Minimera avfall från bygge och hushåll

Att ta vara på sitt avfall på bästa sätt är ett väldigt konkret sätt att bli mer cirkulär – oavsett om du arbetar inom bygg- och rivningssektorn eller är fastighetsägare. Vi hjälper dig att kartlägga, analysera och beräkna hur du kan minska ditt avfall, optimera dina utrymmen och spara eller återvinna dina resurser.

Kontakt:

Dela på resurser och sänk klimatpåverkan

Hyresgäster som kan dela tvättstuga och verkstad kan också dela bilar och cyklar – och verksamheter som delar parkeringshus kan också dela reception och mötesrum. Ju mer ni delar, desto mer yta frigörs – och desto mer sänker ni resursförbrukning och klimatavtryck. Vi ger råd och praktisk vägledning om arbetssätt och affärsmodeller, och hittar en anpassad lösning för att öka delandet inom just din verksamhet.

Kontakt:

Spar på plånboken med återbruk

När du återanvänder byggprodukter med högt materialvärde både minskar du ditt avfall och sparar på klimat och ekonomi. Vi stöder dig i arbetet kring ett ökat återbruk, utvärderar klimat-, avfalls- och kostnadseffekter och ger dig möjlighet att använda digitala verktyg inom återbruk.

Kontakt:

Återanvänd mark och frigör yta

Att nyttja redan exploaterad mark är ett resurseffektivt sätt att frigöra yta. Vi hittar rätt behandlingsmetoder som minimerar spridningen av föroreningar och skapar en hållbar vattenförvaltning. Vi gör risk- och konsekvensbedömningar för att marken åter ska kunna bli användbar. 

Kontakt:

Ewa Lind
Tel. 010-788 67 05
ewa.lind@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Cirkulära flöden. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Hållbart byggande kräver samverkan