Attraktiva och socialt hållbara bostadsområden

Bygg hållbart och attraktivt. Vi hjälper dig skapa framtidens bostadsområden utifrån medborgarnas behov och perspektiv.

Att bygga inkluderande områden med hög trygghet och många sociala ytor skapar social hållbarhet – något som alltid är en bra affär. Att också basera det på engagemang, medskapande och tillhörighet stärker områdets attraktivitet ytterligare. Vi hjälper dig hitta rätt metoder för hur du kan inkludera sociala aspekter och möta sociala krav, med processledning och uppföljning.

Skapa framtidens bostadsområden

En stad som utvecklas i takt med framtidens behov i form av integration, mobilitet, mötesplatser, service och rekreation – den skapar ett bättre liv för de boende. Vi hjälper dig med processledning och dialogverktyg, applicerar metoder för utvärdering som enkätverktyg och intervjuer, och hjälper dig att hitta en tydlig förbättringsprocess.

Kontakt:

Peter Bjerkesjö
Tel. 010-788 67 19
peter.bjerkesjo@ivl.se

Inkludera med boendedialog

Att få med det ovärderliga medborgarperspektivet kan stärka ditt utvecklingsarbete och förhindra onödiga snedsteg. Oavsett om det gäller testande av ny klimatsmart teknik, upprustning av bostäder från miljonprogrammet eller hur pendlingsorter ska bli mer attraktiva hjälper vi dig med metoder för att inkludera de boende som medskapare och skapa en lyckad dialog.

Kontakt:

Johan Strandberg
Tel. 010-788 65 98
johan.strandberg@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom hållbart byggande. Skriv in din mejladress och skicka så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Attraktiva och socialt hållbara bostadsområden. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ett hållbart byggande kräver samverkan

Nyheter