Svenska näringsplattformen

Svenska näringsplattformen finns för att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsströmmar är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen.

För att trygga välmående vattendrag, bördiga jordar och livsmedelsförsörjning är återvinning och återanvändning av näringsämnen och kol i organiska restflöden från städer och samhällen centralt. För att gå från linjära flöden av näringsämnen till näringsämnen i en cirkulär ekonomi krävs en omställning på samhällsnivå, inbegripen stad, landsbygd och natur.

Svenska näringsplattformen ger förutsättningar för aktionsbaserad forskning med starka deltagarprocesser som behövs för att driva detta tvärdisciplinära område framåt. Näringsplattformen främjar ett sektorsövergripande angreppssätt på utmaningarna kring återanvändning av näringsämnen genom att möjliggöra en tvärinstitutionell samordning och samarbete; i partnerskap inom och mellan olika sektorer för att ta steg framåt i rätt riktning och undvika tröghet i övergången till näringsämnen i en cirkulär ekonomi.

Näringsplattformen koordineras gemensamt av Rise och IVL Svenska Miljöinstitutet för att säkerställa oberoende och empiriskt understödd informationsspridning och -inhämtning. Projektgruppen håller ständig omvärldsbevakning och knyter kontinuerligt relevant kunskap till plattformens informationskanaler genom kommunikation med behovsägare, beslutsfattare och senaste vetenskapliga studier inom området.

 

Fakta om projektet

Svenska näringsplattformen

Period: 2019 - tillsvidare

Kontakt: Klara Westling

Samarbetspartners: Rise

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.