Resurseffektiv rening av avloppsvatten för mikroföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år jobbat med rening av mikroföroreningar inklusive läkemedelsrester, mikroplaster, m.m. Vi har arbetat åt Naturvårdsverket inom olika regeringsuppdrag, tillsammans med Tekniska verken i Linköping och har genomfört pilottester som har resulterat i Sveriges första fullskaliga anläggning för rening av läkemedelsrester vid ett avloppsreningsverk som följdes upp med Sveriges andra fullskaliga anläggning i Simrishamn i samarbete med Simrishamn kommun. IVL Svenska Miljöinstitutet är involverad i ett flertal utredningar, pilotförsök och implementeringar av olika tekniska lösningar vid olika reningsverk i Sverige.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år utvecklar resurseffektiva reningsprocesser för avlägsning av olika mikroföroreningar som antibiotika, hormoner och andra läkemedelsrester men även mikroplaster, PFAS/PFOS, m.m. Vi har både utvecklat tekniker och egna piloter som har används vid flera svenska reningsverk. Vi har arbetart med tekniker som MBR, CAS, MBBR, GAK, PAK, PAK-MBR, MBR-GAK, ozonering, UV/H2O2, NF, RO, FO etc.

Målet är att hitta den mest resurseffektiva lösningen till varje samarbetspartner. Lösningar som inte bara ge en effektiv rening utan som också ger lägst möjligt miljöpåverkan och kostnader. Samtidigt som de olika aktiviteter bidra till en kunskapshöjning för hela VA-sektorn så är vi mån om specifika lösningar i varje projekt som ger maximal synergieffekter och flexibilitet.

En resurseffektiv rening av avloppsvatten för mikroföroreningar är dessutom en avgörande del för att uppnå cirkulära vattenhantering med återanvändning av vatten som slutmål.

Fakta om projektet

Rening av avloppsvatten för mikroföroreningar

Period: 2008 - tillsvidare

Budget: >50 Mkr

Kontakt: Christian Baresel

Samarbetspartners: Främst Xylem, Tekniska verken i Linköping och Syvab

Hemsida

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.