Självrengörande system för avsaltning av vatten

Dagligen avsaltas 63 miljoner kubikmeter vatten i världen, fördelat på 14 000 anläggningar. EU-projektet Nawades, (Nanotechnological Application in Water Desalination), utvecklar ett självrengörande membransystem för avsaltning av vatten med hjälp av omvänd osmos.

Målet är att de nya teknikerna ska öka livslängden på membranen och minska både energi- och kemikalieanvändning jämfört med dagens tekniker. IVL ska göra livscykel- och SWOT-analyser på de nya teknikerna. Projektet koordineras av forskningsinstitutet Fraunhofer i Tyskland.

Fakta om projektet

Nawades

  • Period: 2012-2016

Samarbetspartners: 11

Webbplats: www.nawades.eu

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.