Sjöfartens effekter på Östersjön

Trafiken över Östersjön kommer troligtvis öka och det sätter press på ekosystemen på många sätt. Det treåriga projektet Sheba, tar ett brett grepp om sjöfartens påverkan på Östersjön.

Forskningen ska bland annat ge svar på frågor om effekterna av undervattensbuller, spridningen av mikropartiklar och hur ekosystemen påverkas av en mer intensiv sjöfart.

Sammanlagt deltar elva parter med ett 40-tal forskare från institut och universitet i samtliga Östersjöländer. Nya forskningsfrågor som miljökonsekvenserna av undervattensbuller och sjöfartens effekter på ekosystemtjänster under och ovan vatten ryms inom projektet. Men framförallt tar projektet ett samlat grepp på kostnader och vinster för olika åtgärder mot bakgrund av olika scenarier. Sjöfartsindustrin har redan visat stort intresse för projektet.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett stort arbetspaket om sjöfartsscenarier mot bakgrund av olika grader av transportintensitet, nya bränslen, ny teknik och ny lagstiftning. IVL:s forskargrupp undersöker också sambandet mellan den rikliga förekomsten av mikropartiklar i Östersjön och förbränningen av fartygsbränsle, och modellerar denna spridning. IVL modellerar även utsläppens spridning och omvandling i luften.

Sheba (Sustainable shipping and Environment of the Baltic Sea region), finansieras av både FP7 och Östersjöprogrammet Bonus. Svenska partner i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Chalmers och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Ett flertal forskningsinstitutet från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland och Polen ingår också i projektet.

Läs pressmeddelandet Så påverkar sjöfarten Östersjön.
Läs rapportsammanfattningen på Helcoms webbsida.

Fakta om projektet

Sheba

  • Period: 2015-2018
  • Budget: 3 MEUR
  • Kontakt: Jana Moldanová

IVL är koordinator i projektet.

 

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.