Shift ska skapa energieffektiva transportsystem

Projektet Shift utforskar möjligheterna att skapa ett energieffektivt nordiskt transportsystem. 
Resultaten från Shift ska hjälpa beslutsfattare till kloka beslut för effektivare godstransporter och smartare mobilitet.

Transportsektorns utsläpp av koldioxid är ett av de största hindren för att nå klimatmålen. Men det finns positiva tecken. Tekniken går framåt samtidigt som nya affärsmodeller och sociala normer utvecklas. Fraktföretag är också intresserade av fördelarna med multimodala lösningar och ny teknik för att förbättra effektiviteten och samtidigt minska kostnader och utsläpp.

Långväga godstransporter och persontransporter i städerna står i fokus i Shift och scenariomodellering och ekonometriska analyser ligger till grund för resultaten. Forskningen ska kommuniceras i första hand till nordiska beslutsfattare och myndigheter med inflytande över energipolitik och transportomställning.

Förutom IVL Svenska Miljöinstitutets forskare deltar forskare från bland annat Danmarks tekniska universitet, Transportekonomiska institutet i Norge och RISE Viktoria, samt branschaktörer och beslutsfattare. Projektet finansieras av Nordisk Energy Research.

Shift står för Sustainable Horizons in Future Transport.
Läs mer om Shift på Nordic Energys hemsida.

Fakta om projektet

Shift

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.