Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer

Hur kan digital teknologi skapa en bättre miljö och folkhälsa i städer? IVL Svenska Miljöinstitutet driver tillsammans med flera samarbetspartners projektet LoV-IoT som utvecklat en digital miljöövervakning. Med hjälp av sensorer och internet of things-teknologi går det att förenkla städers luft- och vattenövervakning.

Projektet LoV-IoT, som står för Luft och vatten - Internet of things, har utvecklat smarta plattformar för mätning av luftföroreningar och buller. Mätplattformarna ska placeras ut runt stora byggen i städer, där både damm och utsläpp från fordon kan påverka luftkvaliteten negativt.

Mätplattformarna förmedlar data i realtid och informationen kan exempelvis användas för att varna när luftföroreningshalterna ökar. Då kan man snabbt vidta åtgärder, såsom att vattna dammiga vägar eller sänka fordonshastigheterna.

I april 2018 vann projektet priset som årets ITSM-initiativ. Bakom priset står den ideella föreningen ITSMF Sweden som arbetar för bättre standarder och best practices inom ITSM, det vill säga IT Service Management.

Fakta om projektet

LoV-IoT

Samarbetspartners
Göteborgs Stad
Talkpool
Vinnter
Rent Dagvatten
Swedish Hydro Solution
Ericsson
IMCG
Insplorion
Hagström Consulting
Trafikverket
Universeum
Acreo
Rise Interactive

Finansiär:
Vinnova,Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.