Miljökonsekvenser i samband med innovation

Projektet Emininn mäter och bedömer miljöpåverkan av innovationer. Det utveckla en analytisk ram för att bedöma miljöpåverkan av både etablerad och ny teknik.

Det omfattar ett antal avancerade analytiska metoder för att klargöra miljökonsekvenserna av innovationer. Metoden kommer att tillämpas på olika sektorer av teknisk innovation:

  • Energikällor och teknik för energiomvandling
  • Informations-och kommunikationsteknik
  • Transport
  • Byggd miljö och byggnader
  • Avfallshantering
Fakta om projektet

Emininn