Innovativ teknik för bättre vattenhantering

Projektet Eco Water utvecklar eko-effektivitetsindikatorer för vattenhantering. Det syftar till att belysa hur innovativ teknik i vattenanvändningssystem påverkar systemens ekonomiska resultat och miljöpåverkan.

Projektets huvudresultat består av en testad och validerad metodik, en integrerad verktygslåda för eko-effiktivitetsanalys av vattenanvändningssystem, och ett policydokument med rekommendationer för teknikupptag och implementering. Eko-effektsindikatorerna exemplifieras genom åtta fallstudier inom tre olika vattenanvändningsområden; jordbruk, urbana system samt industriell användning.

Eco Water genomförs av ett internationellt konsortium under ledning av det tekniska universitetet, NTUA, i Grekland. IVL deltar i forsknings- och utvecklingsarbetet samt leder en av de industriella fallstudierna representerat av Volvo Technology.

Fakta om projektet

Eco Water

Samarbetspartners: 9

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.