Återvinning av betsyra och metaller vid behandling av rostfritt stål

Ytbehandling för rostfritt stål sker ofta med en blandning av fluorvätesyra och salpetersyra där metaller löses upp. Slutbehandlingen av syran är resurskrävande och skapar avfall. Den nya tekniklösningen möjliggör en mer resurseffektiv ytbehandling för rostfritt stål där betsyra och potentiellt metaller kan återvinnas.

I samarbete med KTH vidareutvecklade IVL ett system för återvinning av betsyra och metaller från betningsprocesser. Vi bidrog med kunskap om hur tekniken ska utformas och drivas, vilket hjälpte Outokumpu att installera den nya lösningen på ett optimerat sätt genom att kunna driva kristallisationen och membranfiltreringen med rätt inställningar.

Fakta om projektet

Energieffektiv återvinning av metaller och syror från betningsprocesser

Samarbetspartners
KTH

Kund
Energimyndigheten, Outokumpu, Sandvik och Scanacon