LEARN visar utsläpp från fraktkedjan

Företag som mäter sina utsläpp har bättre möjligheter att fatta välgrundade beslut som leder till ökad effektivitet och minskade utsläpp. Projektet LEARN - Logistics Emissions Accounting and Reduction Network project syftar till att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan i sina globala logistikkedjor.

LEARN-projektet förbättrar och ökar takten till lägre utsläpp med följande fyra steg:

  • Stöd till företag genom vägledning, utbildning och utveckling av en märkning
  • Test och validering med företag i praktisk tillämpbarhet av rapportering och verifiering
  • Beslutsstöd och forskning
  • Utveckling och delaktighet i ett brett nätverk för att stimulera näringslivets arbete med utsläppsrapportering och utsläppsminskning

 Läs mer på projektets hemsida: www.learnproject.net

Fakta om projektet

LEARN - Logistics Emissions Accounting and Reduction Network

Samarbetspartners
13