Övervakning av storstadsmiljö i realtid

Dålig luft och buller i storstäder är allvarliga problem som påverkar hälsan och gör dessa mindre attraktiva. Lösningen är ofta dyra åtgärder som exempelvis bullerplank, ombyggnad av trafikflöden, omflyttning och nya bussrutter, cykelvägar och förskolor. Men det viktigaste behovet som ska mötas är att göra det enklare och billigare att mäta luftkvalitet i städer.

Målet med projektet är att utveckla billigare, mindre och uppkopplade system som möjliggör effektivare miljöövervakning av luft och buller. Vi angriper samhällsutmaningen genom att fokusera på mätsystem för de sex föroreningar som har mest inverkan på människor: marknära ozon, partiklar, kolmonoxid, svaveldioxid och kvävedioxid, växthusgaser som påverkar klimatet samt buller.

Projektet är organiserat i tre arbetspaket. Två workshopar genomförs i projektet. Idéer ska utvecklas genom att utveckla hela värdekedjan; affärsmodeller, sensortillverkare, systemleverantörer, öppna datakällor (tredjepartsutvecklare), tjänsteleverantörer, analys- och verifieringsmetoder för luftkvalitet och mätningar samt tjänster för åtgärdsplaner för att förbättra miljön. Ytterligare behovsägare och andra intressenter involveras genom workshops eller separata möten.

Fakta om projektet

Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer

  • Period: 2015-11— 2016-05 
  • Budget: 500 000 SEK
  • Kontakt: Anders Björk
  • Finansiering: Vinnova

Samarbetspartners
Acreo Swedish ICT, Mittuniversitetet,  Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley,
In Situ instrument AB, SenseAir AB samt Malmö stads miljöförvaltning.

Projektet är steg 1 initieringsprojekt,
en del av Vinnovas program Utmaningsdriven innvation

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.