Städer värmer sig själva genom outnyttjade värmeflöden

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Det nya EU-projektet ReUseHeat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

 – Ett värmesystem som kan ta tillvara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden är en pusselbit för att bygga en smart stad. Städerna skulle kunna vara självförsörjande på värme, säger Kristina Lygnerud, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och programansvarig för ReUseHeat.

ReUseHeat fokusear på värmeflöden

Projektet fokuserar på outnyttjade värmeflöden, som ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I franska Nice ska man återvinna värme från avloppsvatten för att värma kontor och hotell och i rumänska Bukarest ska man utvinna värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet. I anslutning till ett område med lågenergihus i tyska Brunswick ska energin från en närliggande serverhall värma upp husen och i Spanien ska värme från kyla användas för att fasa ut äldre, fossil värme.

– Vi lägger mycket fokus på att förstå affären, vilka risker det finns med multipla värmesystem och hur vi får ekonomin att gå runt. Vet vi inte det finns det ingen som vill investera i den här sortens lösningar, säger Kristina Lygnerud.

 

Fakta om projektet

ReUseHeat

  • Period: 2017-2021 
  • Budget: 4,49 MEUR
  • Kontakt: Kristina Lygnerud

Samarbetspartners

Euroheat & Power
London School of Economics and Political Science
Fundacion CARTIF
Tractebel Engineering SA
Högskolan i Halmstad
Aalborg Universitet
RINA Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Electricite de France
Metropole Nice Cote d’Azur
Metroul SA
Veolia Energie Deutschland Gmbh
Braunschweiger Versorgungs
Gas Natural SDG
Dansk Fjernvarme Forening