Nordic Energy Technology Perspective – möjliga vägar till ett koldioxidneutralt Norden

I ett IVL-lett projekt har nordiska forskare tillsammans med Internationella energimyndigheten (IEA) tagit fram en särskild nordisk upplaga av IEA:s kända globala publikation Energy Technolgy Perspectives. Forskarna har studerat möjliga vägar för Norden som region att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

Nordic Energy Technology Perspective 2016 pekar på att det finns en tydlig och fördelaktig teknisk och ekonomisk väg för Norden för att nå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

Rapporten ger fördjupade insikter och diskussion om det nordiska energisystemet. Mer effektiv energianvändning i städer med integrerade lösningar för byggnader och transporter samt integreringen av en större andel förnybar energi i elsystemet är två nyckelutmaningar för Norden.

En första fördjupningsstudie om det nordiska energisystemet publicerades i 2013. Den tidigare nordiska upplagan 2013 visade att ett koldioxidneutralt Norden är möjligt till 2050. I 2016 års upplaga visas hur ett sådant resultat bäst kan nås.

Projektet har varit ett samarbete mellan IEA och ledande forskningsinstitut i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Nordisk Energiforskning (Nordiska Ministerrådet).

För mer information se www.nordicetp.org

Ladda ner rapporten

Fakta om projektet

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

  • Period: 2013-2016 
  • Kontakt: Markus Wråke, (NETP projektledare), IVL Svenska Miljöinstitutet

Samarbetspartners
IEA, Nordic Energy Research, IVL Svenska Miljöinstitutet, DTU Danish Technical University, VTT Technical Research Centre of Finland, University of Iceland, IFE Institute for Energy Technology

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.