Strategier för framtidens smarta städer

EU-projektet Cityfied utvecklar strategier för att omvandla befintliga europeiska stadsdelar med högt energibehov till framtidens smarta städer.

Det handlar om att minska efterfrågan på energi och utsläpp av växthusgaser och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Cityfied vill uppnå detta genom att utveckla innovativ teknik och nya metoder för att renovera byggnader, samt skapa smarta elnät, fjärrvärmenät och rörlighet.

I projektet, som samordnas av den spanska stiftelsen Cartif, deltar för närvarande fem europeiska städer i Spanien, Turkiet, Belgien, Tyskland och Sverige, samt 21 andra aktörer från totalt sett sex europeiska länder. Den totala projektbudgeten för hela Cityfied ligger på cirka 49 miljoner euro, varav cirka 27 miljoner euro i EU-bidrag.

I Sverige har projeket fokuserat på att rusta upp 70-talsområdet Linero i Lund och skapa mer miljövänliga bostäder där. Detta ska ske genom att energieffektivisera och minska koldioxidutsläppen från bostädernas energisystem. Lokala partners är Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har tillsammans med Lunds kommun och spanska Veolia tagit fram en virtuell modell som ska hjälpa till att sprida de energieffektiviseringsåtgärder som testas i projektet och som ska tillämpas i elva följarstäder.

Fakta om projektet

Cityfied - Replicable and innovative future efficient districts and cities

  • Period: 2014-2018
  • Budget: 49 MEUR
  • Kontakt: Jeanette Green

Webbplats: www.cityfied.eu