EU SME Support

EU SME Support är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler svenska, små och medelstora företag (SME) ska söka finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Från Luleå i norr till Malmö i söder – vi som jobbar inom EU SME Support finns över hela landet, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Vi ger oberoende expertrådgivning och du får en kontaktperson som lotsar dig hela vägen.

Vi ger rådgivning kring hur du ska vässa din EU-ansökan, oavsett om du söker för första gången eller har fått avslag och vill söka igen. Du kan även delta i våra event, utbildningar och workshopar där du utvecklar din ansökan tillsammans med andra i samma situation. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Flera av oss är även kopplade till Enterprise Europe Network (EEN), ett EU-finansierat projekt och affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. EENs viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya internationella marknader. I nätverket ingår cirka 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

manualen för EIC-Acceleratorn


Se tidigare webbinarium:

EU-medel för gröna företag

Du kan även ta del av presentationen från webbinariet.


Fakta om projektet

EU SME Support

Period: 2018-2021 

Budget: 25 miljoner SEK

Kontakt: Andreas Englund

Samarbetspartners:
Invest in Skåne, LTU Business, RISE, SwedenBIO, Uminova Innovation

Webbsida: www.eusme.se

Finansiär:
Vinnova och Tillväxtverket

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.