Klimatsmarta lägen – så stor är klimatnyttan av att bygga stationsnära

Att bygga nära Stockholms Centralstation istället för utanför staden kan spara 8 000 ton utsläpp av växthusgaser per år. Det visar ett verktyg för klimatpåverkan som IVL har utvecklat.

I ett samarbetsprojekt med Jernhusen har IVL tagit fram ett verktyg för att räkna på klimatnyttan av att bygga i stationsnära lägen. Syftet var att bedöma hur stor vinsten i form av minskade utsläpp av koldioxid blir vid en förtätning av stationsnära delar av städer, jämfört med lägen med sämre tillgång till kollektivtrafik.

I undersökningen har både boende och kontorsarbetare tillfrågats om sina resvanor i tre lägen i Stockholm: vid stationen, i innerstaden men inte stationsnära, samt utanför innerstaden. Resultatet har sedan matchats med koldioxidutsläpp för respektive färdsätt. Olika verksamheter i de tänkta byggnaderna och de skilda resmönster de genererar, har också tagits med i beräkningen.

Analysen visar på tre till fem gånger högre reserelaterade emissioner i ett externt läge jämfört med det vid Centralstationen. En förtätning av Centralstationsområdet kan därmed innebära en potentiell besparing av 8 000 ton växthusgaser på ett år.

Fakta om projektet

Klimatsmarta lägen

Samarbetspartners
Projektet skapades och genomfördes som ett nära samarbete mellan Jernhusen och IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för institutets samfinansierade forskning. Projektet har också delfinansierats av Delegationen för Hållbara städer.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.