NEW InnoNet ska minimera avfallet i Europa

NEW InnoNet är ett forskningsprojekt inom EU:s program Horisont 2020 med sikte på att utveckla cirkulära flöden inom avfallsområdet.

Fokus ligger på tre materialströmmar – uttjänta fordon (ELV-direktivet), uttjänta elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet) samt plastförpackningar.

Projektet arbetar med fyra konkreta målsättningar:

  • Skapa en plattform för intressenter inom avfalls- och återvinningsområdet
  • Analysera de utvalda avfallsströmmarna och ta fram en innovations- färdplan för varje ström
  • Utveckla en strategisk forsknings- och innovationsagenda för att minimera avfall
  • Mobilisera och involvera olika intressenter i projektets arbete

NEW InnoNet leds av holländska PNO Consultants. I konsortiet ingår IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med 10 andra partners från olika europeiska länder. Tillsammans arbetar dessa partners bland annat med att identifiera flaskhalsar i material- och avfallsströmmarna, sprida information om goda exempel, utveckla nya affärsmöjligheter och samarbeten och bidra till att avfallsfrågorna får en starkare ställning på den politiska agendan i Europa. IVL leder arbetet med att ta fram den strategiska forsknings- och innovationsagenda som utgör slutleverans i projektet.

Fakta om projektet

NEW InnoNet (The Near-Zero Waste Innovation Network)

Samarbetspartners
10

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.