Bioavfall ska bli hållbara produkter

Trots att det finns en stor efterfrågan på livsmedel i Afrika är det mycket livsmedels- och jordbruksprodukter som kastas och går till spillo på grund av värme och lagringsmetoder. Forskningsprojektet Biowaste 4SP utvecklar tekniker för att omvandla bioavfall från det afrikanska jordbruket till hållbara produkter som biogas och bioetanol.

Projektet riktar sig mot de afrikanska länderna Ghana, Marocko, Sydafrika, Kenya och Egypten. IVL:s roll är att göra en bedömning av tillgängligt bioavfall i de olika länderna samt att bedöma hållbarheten hos de olika bioteknikerna som ska testas inom projektet.

Fakta om projektet

Biowaste4sp

Partners: 16