Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att ansvaret för arbetsmiljöarbetet för inhyrd personal är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget.

Antalet anställda i bemanningsföretag har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 130 000 idag. Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt finansierat av AFA Försäkring studerat hur arbetsmiljöansvaret fungerar i praktiken.

Underlaget kan användas av både bemanningsföretag och inhyrande företag och visar bland annat vilken nytta verksamheterna har av ett fungerande arbetsmiljöarbete och hur bemanningsföretag och inhyrande företag kan samarbeta om arbetsmiljön.

Fakta om projektet

Arbetsmiljöarbete för anställda i bemanningsföretag - etapp 2

  • Period: 2014-2016

KontaktAnn-Beth Antonsson,
John Sjöström och Lisa Schmidt


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.