Kartläggning av endotoxiner i arbetsmiljön

Endotoxin är ett potent bakteriegift associerat bland annat med nedre luftvägsinflammationer, nedsatt lungfunktion och astma. Nya europeiska studier visar att endotoxinhalterna utgör en hälsorisk för personal som hanterar avfall. Endotoxinhalten kan skilja sig åt inom en och samma anläggning, till exempel mellan arbetsuppgifter och arbetsstationer, och kan även spridas utanför anläggningen.

Detta projekt ska kartlägga fria respektive bundna endotoxiner samt typer inom avfallsanläggningar och relatera halterna till föreslaget gränsvärde samt i litteraturen beskrivna hälsorisker. Resultaten kan leda till andra slutsatser om exponering, risker och åtgärdsbehov än när enbart andelen fria endotoxiner utvärderas.

Projektet berör även andra branscher där endotoxin kan förekomma, bland annat inom jordbruk, avloppsreningsverk, träindustrin samt metallindustrin (skärvätskor). Metoderna och tillämpningen inom projektet är unika och ger IVL en särställning både nationellt och internationellt i en tid då kartläggning av endotoxin blir alltmer viktigt i och med förslaget på nytt gränsvärde.

Fakta om projektet

Kartläggning av endotoxiner i arbetsmiljön

  • Period: 2014-2015
  • Budget: 1 350 000 SEK

Kontakt: Erica Bloom


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.