Samarbete för minskat matsvinn

Både livsmedelsbranschen och myndigheter vill minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn i hela livsmedelskedjan.

Minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn

Samarbete för minskat matsvinn är en överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns. På så sätt kan problemen åtgärdas och lösningarna spridas till fler. En överenskommelse är mer flexibel än lagstiftning, då den enklare kan justeras och anpassas till förändrade omständigheter. Den svenska överenskommelsen ska drivas som ett fristående kansli.

Överenskommelsen innehåller tre komponenter:

  1. Målsättning kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.
  2. Datainsamling för att följa upp överenskommelsens mål och hitta ”hotspots” att arbeta med över värdekedjan.
  3. Ett forum samt arbetsgrupper för att samla aktörer längs livsmedelskedjan till diskussion och för att genomföra specifika, branschövergripande projekt, som ska accelerera minskningen av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.

Utöver detta ingår att kansliet för överenskommelsen bedriver omvärldsbevakning, samt sprider kunskap om goda exempel och resultat från projekt.
Medlemmar i överenskommelsen visas upp och får en arena.

Vilka är fördelarna med att delta i överenskommelsen?

Företaget får en chans att visa att man arbetar med att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn. Genom mätningsarbetet får man koll på verksamhetens livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn och genom forumet kan man jämföra sin data med andra i branschen. Forumet och arbetsgrupperna ger en stor möjlighet att skapa projekt där flera aktörer medverkar, vilket har visat sig vara mycket effektivt för att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn hos alla medverkande aktörer.

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World Resources Institute och brittiska WRAP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Företag som investerar i minskat matsvinn sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingarna i samhället är mer än 250 gånger högre än investeringen. Det beror framförallt på minskade utgifter i hushållen.

Medlemmar i överenskommelsen:

Grön symbol med gul blomma och vit text Arla
Logotyp med en symbol i svart och guld. text med företagsnamnet till höger.
Logotyp. Coop skrivet i gröna bokstäver som går in i varandra.
Logotyp med ett stort C i mitten. I C ryms en orange stjärna. Svarta bokstäver för företaget under.
Logotyp med symbol i mtten ovanför namnet i svart. Symbolen är en romb med blått överst senan grönt och brunt. Symboliserar jordbruk.
Logotyp med gul botten, text i blått och en röd tuppkam över O:et i Kronfågel.
Logotyp med en bärkasse till vänster och svart text till höger.
Logotyp,  svart text under svart figur som bildar bokstäverna li
Logotyp, svart text till höger och en röd symbol till vänster.
Logotyp formad som en kantig treklöver eller ett träd i blågrön färg. Texten LRF i var sin del.
Logotyp med vit bakgrund och texten martin&servera
Logotyp på rund vit bakgrund. Röd platta som övergår i orange i toppen. Texten menigo.
Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.
Logotyp med blå bakgrund och texten norrmejerier
Logotyp med vit bakgrund och texten Orkla i rött. En halv gul stjärna visas upp till vänster om texten.
Logotyp med runda cirklar i olika storlekar och färg över en svart text med företagsnamnet.
Logotyp. Grön text med organisationsnamnet.
Logotyp. Blå text med en röd detalj.
Logotyp med symbol i gul toch blått till vänster. Organisationsnamnet till höger i blå text.
Logotyp. Grön text med företagsnamnet.