VOC-Exponering vid skoterkörning

I rapporten redovisas och diskuteras resultat från tre separata mätinsatser. Den första gäller upprepade VOC-mätningar vid Åkersjön i Krokoms kommun i samband med 'Skoterns julafton', januari 1996. Syftet var dels att följa upp resultaten från föregående år och dels att testa personburen provtagning för bestämning av VOC-exponering. Den andra är en förundersökning kring VOC-exponering vid spårdragning med skoter. Syftet var att försöka uppskatta vilken effekt ett PFI (peroxid fuel injection) system har för emissionerna av VOC. Den tredje utgörs av mer omfattande mätning kring skillnader i VOC-exponering vid färd med skoter, med och utan PFI-system. Målsättningen var också att klarlägga hur exponeringen påverkas vid färd med flera skotrar i kolonn. Resultaten tyder på att: * emissionen av VOC från skotrar minskas om dessa utrustas med PFI-system * reduceringen av enkla aromater, vid kolonnkörningen, var mellan 7 och 21% · skoterförare, som kör ensamma eller först i en kolonn, exponeras för VOC-halter som är mångfaldigt högre än vad man uppmäter som 'urban bakgrund' i svenska tätorter. * åskådare till skotertävlingar kan exponeras för väsentligt högre halter än en ensam skoterförare, vilket också gäller passagerare på släde efter skotern * vid kolonnkörningen med 10 skotrar exponerades föraren av skoter nr 8 för ca 20 ggr högre halt än föraren av skoter nr 1

Prenumerera på våra nyhetsbrev